Type consult

Contact

Tarief

Eerste consult

45-60 minuten

95,00

2e Vervolgconsult

30 minuten

32,50

3e Vervolgconsult

30 minuten

32,50

4e Vervolgconsult etc.

15 minuten

16,25

Vervolgconsult lang

30 minuten

32,50

Telefonisch vervolg consult

15 minuten

16,25

Telefonisch vervolg consult lang

30 minuten

32,50

E-mail vervolg consult

15 minuten

16,25

E-mail vervolg consult lang

30 minuten

32,50

Huisbezoek eerste consult*

45-60 minuten

95,00

Huisbezoek vervolgconsult*

30 minuten

32,50

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de Basisverzekering.

Bent u een Expat en bent u niet verzekerd tegen ziektekosten in Nederland, dan betaalt u de rekening van de dieetconsulten zelf.

Wanneer u geen recht heeft op vergoeding uit de basis – en aanvullende verzekering, krijgt u in overleg de rekening per post toegestuurd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om contant te betalen.  

* Extra Kosten voor een huisbezoek wordt apart in rekening gebracht: 27,50 euro

Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde contacttijd in rekening gebracht bij de client.

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de Basisverzekering.

Verplichte eigen risico: Dieetadvisering die valt onder de basisverzekering gaat ten koste van het wettelijk eigen risico. Dat is in 2018 een bedrag van 385 euro en in 2019 blijft dat zo. Dit is een verplicht bedrag dat je moet betalen als je gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering. Je kunt ervoor kiezen om dit bedrag al in je maandelijkse zorgpremie te laten verrekenen. Dat wordt vaak gedaan door mensen die aan het begin van het jaar al weten dat ze het volledige bedrag van het eigen risico gaan opmaken. Dat is bijvoorbeeld zo als je regelmatig bloed moet laten prikken, afspraken hebt met specialisten in het ziekenhuis of als je medicatie of dieetvoeding (medische drinkvoeding) gebruikt.

Aanvullende verzekering: Als je een aanvullende verzekering hebt, kan het zijn dat hierin ook nog uren voor dieetadvisering zijn opgenomen. Dat wisselt per soort aanvullende verzekering en per verzekeraar. Mocht je aan het einde van dit jaar een andere aanvullende verzekering overwegen, kijk dan goed naar de verschillen in vergoeding. De uren voor dieetadvisering die komen uit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het verplichte eigen risico. Maar let op: je kunt deze uren pas gebruiken als je de drie behandeluren uit je basisverzekering al hebt gebruikt.

Ketenzorg: Deze ketenzorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij diabetes mellitus type II, COPD (een longziekte) of CVRM (Cardio Vasculair Risico Management, een moeilijke term voor hart- en vaatziekten). Hierbij zijn meerdere zorgverleners betrokken. Denk hierbij aan de huisarts, de praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner (POH) en de diëtist. Doordat zij de behandeling samen op zich nemen, is er sprake van een keten. Welke chronische-ziekte-ketenzorg beschikbaar is in jouw eigen gezondheidscentrum of bij jouw huisarts moet je daarom goed navragen. De vergoeding van dieetadvisering binnen de ketenzorg valt buiten het verplichte eigen risico.

Mijn Diëtist is aangesloten bij de Huisartsen zorggroep Elzha (Eerste Lijn Zorggroep Haaglanden). Patiënten van de bij Elzha aangesloten huisartsen krijgen Dieetadvisering bij Diabetes Mellitus Type 2 vergoed door Elzha. Neem contact op met Mijn Diëtist voor meer informatie over de duur van de behandeling.


Wanneer u geen recht heeft op vergoeding uit de basis – en aanvullende verzekering, krijgt u in overleg de rekening per post toegestuurd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om contant te betalen. 
 

Mijn Diëtist – Professionals in Voeding